Platformplaagdierbeheersing.nl

Bestuur

Het bestuur van brancheorganisatie PLA..N.
(Platform Plaagdierbeheersing Nederland) is transparant en vernieuwend.

Peter Traas Peter Traas, voorzitter. Contact via e-mail

Klaas-Willem Kik Klaas-Willem Kik, secretaris. Contact via e-mail

Nicole Loonen Nicole Loonen, penningmeester. Contact via e-mail

Hans Hoekstra Hans Hoekstra, bestuurslid. Contact via e-mail

Tessa van Hunen - van der Waal Tessa van Hunen – van der Waal, bestuurslid. Contact via e-mail

Home