Vraag & Antwoord NVWA/ILT

Vraag & Antwoord NVWA en ILT


Vraag & Antwoord NVWA ILT

 

 

Vanaf maart 2024 is het mogelijk om via PLA..N vragen te stellen aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aangaande de regelgeving en uitvoering van IPM Knaagdieren.

Vragen kunnen gesteld worden via communicatiecommissie@platformplaagdierbeheersing.nl. De communicatiecommissie verzamelt alle vragen en casussen en stuurt ze 1x per maand naar de NVWA en ILT. Zij geven antwoord op de vragen vanuit hun rol als (wets)handhaver. 

De antwoorden worden gepubliceerd in de nieuwsbrieven van PLA..N en op deze pagina.


Vraag 1

Situatie

Horeca gelegenheid ( zgn tuincafé) in tuincentrum. Tuincentrum heeft plaagdierbeheerser 1 als vaste persoon. Horeca heeft plaagdierbeheerser 2 als vaste persoon. Beide bedrijven zijn gecertificeerd IPM.

Er is veel overlast van muizen bij zowel het tuincentrum als de horeca. De horeca is een open variant. Er zijn dus geen muren of een aparte af te sluiten ruimte. De horeca wordt dagelijks schoongemaakt en er wordt constant opgeruimd. Voorraad en voedselwaren zitten in afgesloten opbergsystemen. Vanuit het tuincentrum vinden er bestrijdingsacties plaats alsook bij horeca.

 

Vraag

Hoe kan men, binnen de huidige wetgeving hier een goede bestrijding uitvoeren, en tevens voldoen aan alle eisen welke worden gesteld door IPM?

 

Antwoord

Een PRI en een PVA opstellen, niet beheersbare factoren vermelden en genomen preventieve maatregelen zoals afgesloten opslag van levensmiddelen. Gekozen strategie afstemmen op de mate van overlast, monitoring met klapvallen en of kastvallen, bestrijding met uitbreiding van aantal vangmiddelen (geen chemische bestrijding), indien niet toereikend tijdelijk rodenticiden inzet conform stappen uit HIK. Indien plaagdruk vanuit tuincentrum in horeca structureel is, moet vanwege beheersing omgevingsfactoren opgeschaald worden bij het tuincentrum.


Vraag 2

Situatie

Op LinkedIn heeft Peter Aubel gereageerd op bijgaand artikel: https://www.linkedin.com/posts/martinehoogesteger_aantal-overtredingen-bij-vlaardingse-horecacontrole-activity-7174816694064812032-n5oZ/?utm_source=share&utm_medium=member_android

De reactie die hier op gegeven is om ‘Informatie over overtredingen op het gebied van ongediertebestrijding ontvangen we graag bij de ILT’.

Hiermee krijgen bestrijders het gevoel dat alle pijlen op hen gericht zijn.

 

Vraag

Wat bedoeld de ILT met deze reactie? Kan hier meer context aan gegeven worden?

 

Antwoord

Het toezicht op professionele plaagdierbeheersers ligt bij ILT. We zien momenteel een structurele slechte naleving van het HIK. Om daarin verbetering te krijgen is overleg met brancheverenigingen en KPMB opgestart maar ook het actief delen van informatie tussen NVWA & ILT. Informatie delen daarvan is nodig, vanwege de absolute urgentie om de naleving te verhogen. Een ieder die ziet of vermoedt dat een biocide verkeerd wordt gebruikt kan dit altijd al melden, ook voor rodenticiden.


Vraag 3

Situatie

In België (en andere) Europese landen worden rodenticiden online verkocht. Het is heel makkelijk om dit als consument/opdrachtgever te bestellen.

 

Vraag

Wat doet de NVWA/ILT hiermee om dit te voorkomen?

 

Antwoord

NVWA en ILT treden in contact met toezichthouders van de betreffende landen. Het kopen en gebruiken van biociden die niet zijn toegelaten in Nederland is verboden en is de verantwoordelijkheid van de koper. NVWA & ILT bekijken welke methodes nog meer kunnen worden ingezet om dit te voorkomen zoals douane controle. Aangezien verkoop vanuit een ander land plaatsvindt waar de handel legaal is, is aanpak hiervan complex.


Vraag 4

Vraag

Welke instantie controleert wie (plaagdierbeheerser/opdrachtgever van de plaagdierbeheerser)? Wat doet de NVWA precies en wat doet de ILT? (antwoord graag in een duidelijk overzicht)

 

Antwoord

NVWA controleert bedrijven/ondernemers op het gebied van biociden toepassing en voedselveiligheid, in diverse sectoren zoals agro, horeca, industriële productie enz. Dit betreft de opdrachtgevers van de plaagdiermanagement bedrijven en agrarische ondernemers.  Tijdens deze controles is plaagdierbeheersing een onderwerp van die inspecties. Hiervoor kan NVWA informatie opvragen van het plaagdiermanagement bedrijf om te beoordelen of op die locatie conform wet- en regelgeving wordt gewerkt. Deze informatie is het plaagdierbeheersbedrijf verplicht om te verstrekken en kan desnoods worden gevorderd.

De ILT houdt toezicht op de plaagdierbeheersbedrijven. Door NVWA geconstateerde tekortkomingen op het gebied van plaagdierbeheersing in relatie tot inzet van biociden worden doorgestuurd aan ILT. ILT controleert vervolgens deze bedrijven op onder andere de punten: o.a. registratie, certificering, toepassing volgens toelatingsvoorschriften

Vanwege de overlap op het toezichtgebied werken beide inspectiediensten actief samen.


Vraag 5

Situatie

Als IPM gecertificeerd bedrijf werk ik zonder rodenticiden omdat er sprake is van een monitoringssituatie. Toch blijkt bij controles dat mijn opdrachtgever zelf rodenticiden heeft geplaatst in mijn bakken.

 

Vraag

Hoe moet hiermee omgegaan worden? Wat zijn de consequenties voor mij als plaagdierbeheerser bij een controle van de NVWA of de ILT?

 

Antwoord

Als het goed is zijn de PRI en het PVA volledig ingericht op werken zonder rodenticiden. Indien rodenticiden door iemand anders worden toegepast dient hiervan een notitie zichtbaar te zijn in het logboek, liefst inclusief foto’s. Diverse bedrijven hebben in hun overeenkomst opgenomen dat werken volgens HIK verplicht is ook voor de opdrachtgever, indien dit niet gebeurt kan besloten worden om de overeenkomst te ontbinden. Hiervan kan melding worden gemaakt bij de NVWA of ILT via de websites waarop actie wordt ondernomen.

Voor ILT: https://www.ilent.nl/meldformulieren --> Stoffen en producten --> Biociden

Voor NVWA: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/melding-doen --> Non-food producten --> Ander non-food-product

 

Aanvulling op het antwoord: 

Op vraag 5 heb je nog geen compleet antwoord gehad over de consequenties. In principe zijn opdrachtgever en opdrachtnemer beiden verantwoordelijk als er ergens ongeregistreerd tox wordt aangetroffen. De opdrachtgever kan aan de bel trekken als ergens opeens ongeregistreerd tox is geplaatst, de opdrachtnemer kan dat ook doen. Handhaving is in zo’n geval maatwerk.

Het is aan te bevelen al in de door beide partijen ondertekende overeenkomst te melden dat de opdrachtgever zich ten alle tijden dient te houden aan de wettelijke voorschriften voor plaagdierbeheersing en de hygiëneverordening. Diverse opdrachtnemers hebben in hun overeenkomst gemeld dat het niet houden aan deze voorschriften tot gevolg kan hebben dat een overeenkomst per direct kan worden ontbonden door de opdrachtnemer.

Mogelijk komt hierop later nog een aanvulling.

Vraag 6

Situatie

Bij een (nieuwe) opdrachtgever kom ik oude bakjes met rodenticiden tegen van de vorige plaagdierbeheerser.

 

Vraag

Wie moet de rodenticiden verwijderen? Het zijn niet mijn producten maar de vorige bestrijder komt ze niet ophalen. Daarnaast kan het zijn dat ik niet alles bakjes terugvindt. Wat doet een NVWA/ILT wanneer zij onverhoopt een oud bakje rodenticiden tegen komen?

 

Antwoord

Alle rodenticiden die op locatie aanwezig zijn en binnen alle redelijkheid gezien hadden kunnen worden vallen onder verantwoordelijkheid van de huidige opdrachtnemer en opdrachtgever. Bij constatering van tox van een voorgaande opdrachtnemer dient de nieuwe opdrachtnemer dit te verwijderen, anders valt het gebruik onder de nieuwe opdrachtgever. Notitie in logboek dat tox van voorganger is aangetroffen en waar het is verwijderd. Indien tox van voorganger wordt aangetroffen en aannemelijk is dat dit gezien had kunnen worden wordt het beoordeeld als inzet van tox door de nieuwe opdrachtnemer, die is verantwoordelijk op dat moment voor de materialen die aanwezig zijn op locatie.

Mocht een opdrachtgever weigeren oude rodenticiden van een voorganger op te ruimen, dan is het raadzaam om niet met deze opdrachtgever in zee te gaan.

 

Reactie vanuit PLA..N.: 'We zijn momenteel het antwoord op vraag 6 van de NVWA/ILT aan het laten toetsen op wettelijke grondslag. Zodra we hier meer over weten, zal dit opgenomen worden met de NVWA/ILT en zullen we dit naar de leden communiceren.'


Vraag 7

Situatie

Ik kom bij een particuliere klant waar een ‘zogenaamde’ bestrijder is geweest. We hebben hier vele voorbeelden van, zoals:

  • Een egel bestrijden in een woning.
  • Een muizenbestrijding met houten klemmetje van waarschijnlijk de Action. De klant moet zelf de pindakaas aanleveren en mag € 760,- afrekenen. Probleem is niet opgelost.
  • Een bedwantseninspectie met honden en een warmtebehandeling. Hierna zijn alle meubels krom getrokken en bleken het vlooien te zijn. Kosten € 7.200,-. Probleem is niet opgelost.

 

Vraag

Waar kunnen we deze klanten naartoe doorsturen om dergelijke misstanden te melden?

 

Antwoord

Misstanden van ‘zogenaamde’ ingehuurde bestrijders kunnen gemeld worden bij ILT https://www.ilent.nl/contact ILT houdt toezicht op de professionele plaagdierbeheerser.

Met het tweede voorbeeld lijkt sprake te zijn van oplichting, malafide handelen. We adviseren om in dat geval aangifte te doen bij de politie. Bij het leveren van een wanprestatie en eventueel ontstane schade kan door degene die schade ondervindt civielrechtelijk worden opgepakt.