Bestuur

Het bestuur van brancheorganisatie PLA..N.

Het bestuur van PLA..N. bestaat volgens de statuten uit minimaal 3 en maximaal 5 bestuursleden. Bestuursleden worden gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering. Daarna wordt besloten welke functie het bestuurslid gaat vervullen. Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter
  • Secretaris (tevens ook Algemeen bestuurslid)
  • Penningmeester (tevens ook Algemeen bestuurslid)
  • 2x Algemeen bestuurslid

 

Taken en verantwoordelijkheden

Het bestuur vergadert gemiddeld 1x per maand en soms heeft het spoedvergaderingen. Daarnaast wordt het bestuur geacht bij elke bijeenkomst aanwezig te zijn. Bij externe bijeenkomsten is er minimaal 1 bestuurslid aanwezig. 

Daarnaast heeft ieder bestuurslid zijn eigen taken en verantwoordelijkheden.

 

Voorzitter

De voorzitter is de voorman van de vereniging. Bestuursvergaderingen en de Algemene ledenvergadering worden geleid door de voorzitter. Daarnaast neemt onze voorzitter plaats in diverse overleggen met officiële instanties zoals het KPMB, CCvD, Ctgb.

 

Secretaris

De secretaris is eindverantwoordelijk voor de leden- en donateursadministratie en notuleert bij bestuursvergaderingen.

 

Penningmeester

De penningmeester is eindverantwoordelijk voor de financiën van de vereniging. De penningmeester zorgt ervoor dat het budget beheert wordt, controleert en accordeert facturen en neemt gepaste maatregelen bij eventuele wanbetalers. 

 

Algemeen bestuurslid

Een algemeen bestuurslid geeft ondersteuning aan de vereniging wanneer dit nodig is. Ook geeft hij of zij (on)gevraagd advies. Daarnaast pakken de bestuursleden andere taken op die vervult moeten worden binnen de vereniging. Binnen de interne commissies, neemt er altijd een bestuurslid deel aan de commissie. Dit zorgt ervoor dat er borging is tussen de commissies en het bestuur. 

Daarnaast nemen de bestuursleden deel aan overleggen buiten de vereniging. Dit kunnen langdurige werkgroepen zoals voor IPM zijn. Maar dit kunnen ook kortlopende zaken zijn zoals de lijmmotie die in 2023/2024 speelde. 

Daarnaast zijn de bestuursleden altijd bezig met het uitdragen van onze vereniging. Hierbij is verbondenheid, positiviteit, wetgeving en weten wat er in de praktijk speelt een onlosmakelijk onderdeel van het bestuurslid zijn. 

 

Termijnen

Een bestuurslid mag maximaal 3 termijnen van 3 jaar vervullen. Bij elk nieuw termijn dienen de leden hiervoor te stemmen.

Peter Traas

voorzitter@platformplaagdierbeheersing.nl

Voorzitter
Nicole Loonen

penningmeester@platformplaagdierbeheersing.nl

Penningmeester
Tessa van Hunen-van der Waal

secretaris@platformplaagdierbeheersing.nl

Secretaris
Jaap Jansen

jaap.jansen@elis.com

Algemeen bestuurslid
Hans Hoekstra

info@hobgieten.nl

Algemeen bestuurslid