Registratiesysteem RPMV

Registratiesysteem RPMV


In 2023 zijn EVM en CPMV samengegaan in het RPMV. De fusie is niet vlekkeloos verlopen en nog steeds is er veel onduidelijk.

 

We kunnen wel uitleg geven over de nieuwe manier van registreren. Op deze pagina lees je met welke instanties er nu gewerkt wordt en wie waarvoor verantwoordelijk is. 

 

 

RPMV

Het RPMV beheert nu het register van alle LBT, BT en gassingsleider licenties. In het openbaar register kun je zien of je hier wel of niet in staat. Ook kun je zien wanneer je licentie afloopt.

 

 

 

 

Stichting Groene Erkenningen en het IBKI

Stichting Groene Erkenningen beoordeeld of je geslaagd bent voor een examen of deelgenomen hebt aan een nascholing. Zijn maken hiervoor gebruik van het IBKI
De meeste leden hebben inmiddels een login ontvangen van het IBKI. Wanneer je inlogt met je persoonlijke gegevens, kun je hier je dossier inzien. Je ziet erin terug:
  • Welke examens gepland staan (ook van de nascholingen)
  • Welke diploma's en nascholingen je gehaald hebt (dit staat onder 'Kwalificaties')
  • Hoeveel punten je gehaald hebt en hoeveel punten je nog moet halen voor verlenging (dit staat bij 'Mijn Bijscholingen')

 

 

Oproep aan leden

We roepen alle leden op om je persoonlijke gegevens te controleren. Veel gegevens blijken nog niet goed te staan.
Staat er iets niet goed? Stuur dan een mail naar: info@ibki.nl 
Komt u er onderling niet uit met het IBKI? Laat het dan weten via secretariaat@platformplaagdierbeheersing.nl