Platformplaagdierbeheersing.nl

Organisatie

De organisatie van brancheorganisatie Platform Plaagdierbeheersing Nederland is informatief, accuraat en transparant. De organisatie ziet er als volgt uit:

Bestuur

Coen Lagerweij, voorzitter
Frits van der Zweep, secretaris
Alex Mars, penningmeester
Gregoor Landman, bestuurslid
Berry Vink, bestuurslid
Henk Hortensius, bestuurslid
Franc Telkamp, bestuurslid
Ahmet Iri, bestuurslid
Dirk Meijer, bestuursadviseur

Ledenadministratie

Karin Kljucevic

Evenementen

Cora Vlug

Kennisdragers

Biociden
Biologie
Fauna en Flora
Integrale Keten Beheersing
Arbo Advies & Arbeidsveiligheid
Gevaarlijke stoffen & Arbeidshygiëne
Kwaliteitsinspecties en Audits

KPMB 

Zitting in de Stichting Keurmerk Plaagdiermanagent Bedrijven

Alex Mars, bestuurslid
Ithamar Jonker, College van Deskundigen
Gerrit Otten, Centraal College van Deskundigen

Technische commissie

Berry Vink

Afdeling Public Relations

Gregoor Landman

Zitting in werkgroepen onderzoek

Dirk Meijer

Home