Platformplaagdierbeheersing.nl

Water

Water

Voor de mens wordt de minimale behoefte op 1,5 liter per dag ingeschat.Water
De dagelijkse waterbehoefte voor en hond bedraagt 50-60 ml/kg lichaamsgewicht. Dit is ongeveer 2,5 a 3 maal de hoeveelheid droge stof die per dag wordt opgenomen.
Een muis van 50 gram bijvoorbeeld heeft ongeveer zes milliliter water per dag nodig. Een cavia van circa 175 gram nabij de 85 milliliter. Voor het gemak is er een stelregel, die zegt: vermenigvuldig het gewicht (in kilogram) van het (knaag)dier met het getal 56 en je weet wat zijn minimale waterbehoefte is in milliliters per dag.
Zwarte ratten hebben nauwelijks water nodig, maar halen dit uit hun voedsel.

De waterbehoefte van een knaagdier is ook afhankelijk van de omgevingstemperatuur, wind, inspanning, het eten en de gezondheidstoestand.

Plaagdieren kunnen dus makkelijk overleven ook al is maar beperkt water aanwezig.