Platformplaagdierbeheersing.nl

Stappen Certificering rattenbestrijding buiten gebouwen

Verplichte certificering voor buitengebruik na 1 januari 2017
De certificering rondom het bestrijden van ratten buiten gebouwen begint vorm te krijgen.
Overheid heeft het IPM-Protocol (NVPB+LTO+PLA..N.) goedgekeurd.
Het Certificatieschema Rattenbeheersing het Interpretatiedocument Rattenbeheersing zijn beschikbaar via de Stichting KPMB.
Certificerende instanties zijn bekend.
Auditorentraining is eind mei afgerond.
Stap 1)
Huidige situatie 2016
Als u als bedrijf anticoagulantia om gebouwen wenst toe te passen voor de bestrijding van ratten, dan moet u zich aanmelden bij de ILT. Nadat u zich heeft gemeld, is het de medewerkers van uw bedrijf toegestaan om de daarvoor toegelaten anticoagulantia buiten gebouwen toe te passen voor de bestrijding van ratten, maar wel op een zorgvuldige wijze, conform de voorschriften van het desbetreffendetoelatingsbesluit van het Ctgb. Dit geldt vanzelfsprekend uitsluitend voor de medewerkers die op grond van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in het bezit zijn van een geldig vakbekwaamheidsbewijs.
U plaatst de melding van uw bedrijf via de meldpagina van de ILT. Kies bij rubriek: Risicovolle stoffen en bij soort: Buitengebruik anticoagulantia.
Stap2)
Wat moet u doen om na 1 januari 2017 buiten gebouwen ratten wilt blijven bestrijden?
Naast het feit dat uw bedrijf is aangemeld bij ITT (zoals dat ook al in 2016 het geval was) moet u bedrijf en uw medewerkers gecertificeerd worden.
Uitstel is mogelijk tot 1 juni 2017 als u bent aangemeld bij IL&T en uw audit is gepland.

Stap 3)
De opleiding “IPM Buitengebruik: beheersen van rattenpopulaties” volgen bij SPA Musca Bodegraven of IPM, beheersen rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen.
KAD Wageningen
Noot: 2 verschillende namen voor dezelfde opleiding
Stap 4)
Uw organisatie aanmelden bij de Stichting KPMB, daar treft u ook het Certificatieschema Rattenbeheersing versie 2.0 en het Interpretatiedocument Rattenbeheersing versie 2.0.
http://www.kpmb.nl/Stichting-KPMB/IPM-Rattenbeheersing
Stap 5)
Het IPM-Protocol implementeren in uw organisatie
Stap 6)
Uw organisatie laten certificeren via één van de certificerende instanties (CI)
http://www.kpmb.nl/Stichting-KPMB/Certificerende-instanties

Noot: het lijkt niet onwaarschijnlijk dat er meerdere instanties komen waar u uw organisatie kunt laten certificeren (stap 3 en stap 5).

Home