Platformplaagdierbeheersing.nl

Rol van Plaagdieren

Rol van plaagdieren in verspreiding ziekteverwekkers nader onderzocht

VLNR: Stefan Lipman, Lanny Siemeling en Peter Burggraaff presenteerden hun onderzoeksbevindingen tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van PLA..N. op 3 oktober 2016.

UU-IRAS studenten presenteren onderzoeksbevindingen op landelijke bijeenkomst over plaagdieren
Plaagdieren zoals huismuizen spelen een rol in de verspreiding van bepaalde ziekteverwekkers en antibioticaresistente bacteriën, maar niet iedereen voelt iets voor adequate plaagdierenbestrijding. Dat concluderen drie alumni van de Universiteit Utrecht op basis van onderzoeksstages die ze uitvoerden onder begeleiding van dr. Sara Burt, IRAS – divisie Veterinaire Volksgezondheid (faculteit Diergeneeskunde). Ze presenteerden hun resultaten  op de jaarlijkse bijeenkomst van het Platform Plaagdierbeheersing Nederland (PLAN) in Zeewolde.

Het thema van de bijeenkomst was Plaagdieren en Volksgezondheid. Het komt niet zo vaak voor dat informatie uit de Mastersstage voldoende interessant wordt gevonden voor een landelijke bijeenkomst. De drie betrokken alumni zijn nu wel (net) afgestudeerd, maar voerden hun onderzoek uit in het kader van een stage bij Diergeneeskunde en in een geval bij Psychologie. De jaarlijkse bijeenkomst van het PLAN vond plaats op 3 oktober 2016.

Motieven om plaagdieren te bestrijden
Psycholoog Stefan Lipman besprak de psychologie van plaagdierbeheersing. Hij voerde een online survey uit in 2015 om na te gaan hoeveel mensen plaagdieren in huis hadden gedurende het voorgaande jaar. 413 mensen hebben gereageerd; 98% van de mensen gaf aan wel eens insecten in huis te hebben gehad, 62% had last van vogels, 58% van knaagdieren, 20% van mollen in de tuin. Daarnaast heeft hij met behulp van een psychologisch model (het ‘health belief model’ ) onderzocht welke factoren beïnvloeden of mensen wel of niet plaagdieren willen bestrijden in en om hun huis. Uit dit onderzoek bleek dat twee factoren de bereidheid tot plaagdierbestrijding lijken te bevorderen: de ingeschatte ernst van een ziekte die mensen zouden kunnen oppikken van een plaagdier, en de waargenomen ‘benefits’ (voordelen) die bestrijding met zich meebrengt. Interessant was dat de nadelen (bijv. de kosten) van bestrijding weinig invloed hadden op de intentie om te bestrijden. Verder was opmerkelijk dat huisdierenbezitters minder geneigd waren om plagen te bestrijden dan mensen zonder huisdier.

Antibioticaresistente bacteriën
Dierenarts Peter Burggraaff vatte de bevindingen samen van zijn stage en die van Kaylee Meijer naar het voorkomen van antibioticaresistente bacteriën in huismuizen in de stad Utrecht 2015. Samen hebben ze in 2015 muzen onderzocht op ESBL/AmpC-producerende bacteriën, Salmonella, MRSA, and C. difficile. De bevindingen wijzen erop dat huismuizen in het stedelijk gebied van Utrecht niet zo’n probleem zijn voor wat het betreft het verspreiden van de eerste drie soorten antibioticaresistente bacteriën, maar wel drager kunnen zijn van C. difficile.

Rol van plaagdieren bij verspreiding ziekteverwekkende bacterie
Dierenarts Lanny Siemeling keek naar de rol van plaagdieren als drager van Clostridium difficile op een varkensbedrijf. Haar onderzoeksresultaten zijn ondertussen gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Veterinary Microbiology. Ze ving alle voorkomende plaagdieren op een varkensbedrijf in 2011 en onderzocht ze op de bacterie Clostridium difficile ribotype 078, die bij biggen diarree kan veroorzaken maar ook ernstige ziekte bij menselijke patiënten die een antibioticakuur hebben gehad. Tweederde van de huismuizen en een meerderheid van de insecten waren positief voor C. difficile. Dit geeft voor de eerste keer aan dat plaagdieren een verspreider kunnen zijn voor C. difficile 078, wat zowel varkens als mensen kan besmetten.

Verder spraken er ook onderzoekers van Wageningen UR tijdens de bijeenkomst: ir. Monique Mul (IPM voor Vogelmijtbeheersing in de legpluimveehouderij) en ir. Inge Krijger (Monitoring & management van knaagdierplagen).

Foto: S.A. Burt

Bron: http://www.uu.nl/nieuws/rol-van-plaagdieren-in-verspreiding-ziekteverwekkers-nader-onderzochthttps://intranet.uu.nl/actueel/nieuws/rol-van-plaagdieren-verspreiding-ziekteverwekkers-nader-onderzocht

Home