Platformplaagdierbeheersing.nl

Privacyverklaring PLA..N.

Privacyverklaring PLA..N.

Dit is de privacyverklaring van Branchevereniging Platform Plaagdierbeheersing Nederland (afgekort PLA..N.), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57703248.

Vanaf 25 mei 2018 is iedere organisatie in Nederland die persoonsgegevens beheert verplicht te voldoen aan de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze privacyverklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

PLA..N.-nieuws en -bijeenkomsten
Van stakeholders/belanghebbenden/derden wordt een lijst met NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) en emailgegevens bijgehouden om ze op de hoogte te houden over relevante ontwikkelingen bij PLA..N. of de sector en om ze uit te nodigen voor bijeenkomsten die door of in samenwerking met PLA..N. georganiseerd worden.

PLA..N.-leden
De bedrijven, maar soms ook personen, die zich aansluiten bij de branchevereniging PLA..N. wordt gevraagd om naast bedrijfsgegevens ook vaak een aantal persoonsgegevens van bijvoorbeeld de contactpersoon aan ons door te geven. In het geval van zelfstandige ondernemers (zzp’ers) kunnen bepaalde bedrijfsgegevens bovendien ook als persoonsgegeven worden aangemerkt.

Voor de ledenadministratie en financiële administratie verwerkt PLA..N. de volgende categorieën gegevens:
– NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
– Contactgegevens (telefoon, email, website, Social Media (facebook, twitter, linkedin));
– Bedrijfsgegevens;
– Bankgegevens;
– Betaalgegevens.

Deze gegevens worden onder meer gebruikt voor de contributieafdracht en om u op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen aangaande het PLA..N.- lidmaatschap. Sommige bedrijfsgegevens worden tevens vermeld op de website van PLA..N..

Beheer en verwerking van de gegevens
PLA..N. treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.
Alle bovengenoemde gegevens worden in overeenstemming met de AVG door PLA..N. bewaard en verwerkt op de volgende wijze:
– De gegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die daartoe in de uitoefening van hun functie bevoegd zijn, en worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang;
– De gegevens worden nooit gedeeld met derde partijen, tenzij dit wettelijk verplicht is;
– De gegevens worden nooit ergens anders voor gebruikt dan de hierboven vermelde doeleinden;
– De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.

Uw rechten
U hebt het recht PLA..N. te verzoeken om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of al dan niet deels af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van PLA..N.. Andere websites kunnen hun eigen privacy-beleid hanteren. PLA..N. raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy-beleid
PLA..N. past haar privacy-beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de PLA..N.-website zal steeds de meest recente versie van ons privacyverklaring worden opgenomen. PLA..N. raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal PLA..N. er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Vragen of verzoeken m.b.t de persoonsgegevens
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of PLA..N. wilt verzoeken tot inzage, en/of aanpassing van uw persoonsgegevens, kunt u met het onderstaande adres contact opnemen:
Platform Plaagdierbeheersing Nederland
P/a Van Alkemadelaan 934, 2597 BG Den Haag
M: +31 (0)6 51553040
secretariaat@platformplaagdierbeheersing.nl
www. platformplaagdierbeheersing.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Home