Platformplaagdierbeheersing.nl

ALV 2023

Beste leden van PLA..N.
Het bestuur roept haar leden voor de Algemene Ledenvergadering op 20 april 2023
Agenda en notulen zullen tijdig door de secretaris aan u worden gezonden.

Aanmelden kan t/m 14 april 2023 via het aanmeldformulier op onze website.

Tijdschema ALV 20 april 2023

Locatie: Flevo Nice – Strandgaperweg 20 – 8256 PZ  Biddinghuizen

 • 09:30u Inloop
 • 10:00u aanvang ALV
  Welkom van de voorzitter
  Vaststellen agenda
  Concept notulen
  Jaarrede voorzitter
 • 10:15u Finacieel verslag 2022
  verslag kascommissie
  nieuwe kascommissie
  presentatie begroting
 • 10:45u Verkiezing
  Voorstellen kandidaat bestuurslid
  Schriftelijke stemming Nicole Loonen
  Schriftelijke stemming evt. andere kandidaten
 • 11:15u PAUZE
 • 11:45u uitslag stemming
  11:55u Pensioenen
 • 12:45u rondvraag
 • 13:00u Aansluitend Lunch
Informatiebijeenkomst Natuur Inclusieve Plaagdierbeheersing: vanaf 14:00u klik hier om u aan te melden voor deelname:
 • 14:00u Inloop Bijeenkomst
 • 14:30u Marieke de Cock (RIVM / WUR) gaat het hebben over: Invloed van vergroening op ratten en zoönosen
 • 15:00u Maite van Gerwen (Animo Animalis/ Universiteit Utrecht) gaat het hebben over: Natuurinclusieve Plaagdierbeheersing

PAUZE

 • 16:00u Peter Traas (Traas Nature Care) gaat het hebben over: Hoe kan ik Natuurinclusieve plaagdierbeheersing toepassen in de praktijk?
 • 16:30u Jan Willem Andriessen (CTGB) gaat het hebben over: Opgebruikregeling Biociden i.v.m. IPM binnen gebruik
 • 17.00 uur Afsluiting met aansluitend een netwerkborrel.
 • vanaf ca. 17:30 – BBQ

De gehele dag is gratis toegankelijk voor (aspirant-)leden.
In verband met de logistiek wordt u verzocht om zich per email aan te melden bij het secretariaat via ons aanmeldformulier

Met  vriendelijke groeten,

 Het PLA..N.-bestuur

Home