Platformplaagdierbeheersing.nl

Speurneuzen lossen het op

Bij de foto’s: sporen als knaagschade, holen, wissels/loopsporen, uitwerpspelen e.d. geven ons duidelijke signalen.  

Leden van Brancheorganisatie PLA..N. zijn speurneuzen bij uitstek.
Zij bestrijden niet alleen plaagdieren binnen gebouwen maar ook diersoorten buiten gebouwen.
Zij kennen de wet en weten welke soorten een beschermende status hebben.
Expertise, het lidmaatschap van onze brancheorganisatie, (na)scholing, bijeenkomsten, beurzen en o.a. vakliteratuur dragen bij aan onze vakmannen cq vakvrouwen.
Determineren = soort vaststellen.
Inventariseren = kijken in hoeverre het Plaagdier zich heeft verspreid.
Plan van aanpak opstellen, met o.a. wie waar voor verantwoordelijk is.
Kijk voor een lid op onze website: leden

Home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.