Platformplaagdierbeheersing.nl

Ongedierte vreet door

Ongedierte vreet door

Veel mensen hebben vrij rond de feestdagen.

Larve veranderlijke boktor
Larve veranderlijke boktor

Ongedierte eet, knaagt en vreet gewoon altijd door.

Veranderlijke boktor (Phymatodes testaceus L.).

Zoals de Nederlandse naam van deze boktorsoort reeds aangeeft, komen er van de veranderlijke boktor verschillende kleurvariaties voor. Meestal treft men exemplaren aan met geelbruine dekschilden, maar ook blauwzwarte dekschilden komen voor.

 

Boktorren zijn langwerpig en slank van vorm. De antennes zijn lang en draadvormig en staan vaak naar achteren gericht, wat de indruk geeft van “horens”; vandaar ook de naam “bok”-tor.

De lengte van de veranderlijke boktor varieert nogal, nl. van 8 – 14 mm

De larven leven in dood hout van loofbomen, vooral van eiken, beuken en berken. De kevers leggen hun eieren in schorsspleten. De larven dringen het hout in en vreten gangen die eerst vrij dicht onder de schors liggen. Wanneer het aangetaste hout wordt verwerkt in huizen en gebouwen gaat de ontwikkeling van de larven in het hout gewoon door.

Uit dit verwerkte hout of veel vaker nog uit binnenshuis opgeslagen hout dat bestemd is om te worden gebruikt in de openhaard, komen kevers na verloop van tijd te voorschijn. Ze kunnen ook vliegend worden waargenomen.

 

Schade:

Schade van enige betekenis wordt niet aangericht. De kevers zetten zich alleen eieren af op hout waar de schors zich nog omheen bevindt. Het houtwerk in huis loopt dus geen gevaar voor een aantasting door deze boktor.

 

Bestrijding:

Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn dat een bestrijding van deze boktorren niet nodig is. Het beste kan men maar zo weinig mogelijk hout voor de openhaard in de kamer opslaan. Eventueel nog te voorschijn komende kevers kan men bv. met een stofzuiger verwijderen.

Wanneer de kevers afkomstig zijn uit hout dat met schors en al in de woning is verwerkt, dan is misschien in uitzonderingsgevallen een bestrijdingsactie noodzakelijk. Mocht dit het geval zijn dan zijn wij graag bereid u nadere inlichtingen te verschaffen.