Platformplaagdierbeheersing.nl

Miljoenpoten

Miljoenpoten

Miljoen- en duizendpoten behoren tot verschillende families. Ze behoren tot verschillende orden der klasse Diplopoda en der klasse Chilopoda.miljoenpoten

De klasse der miljoenpoten (Diplopoda of Millipedes) bestaat uit een tiental orden, waarvan enige vertegenwoordigers in ons land voorkomen. Alle soorten leven in de vrije natuur. Slecht één soort wordt af en toe in rieten daken aangetroffen, te weten Polyxenus lagurus L.

De klasse der duizendpoten (Chilopoda of Centipedes) bestaat uit een viertal orden, waarvan eveneens enige vertegenwoordigers in ons land voorkomen. De af en toe in gebouwen aangetroffen soorten behoren tot de familie der Geophilidae.

Het zijn wormachtige dieren met een groot aantal poten. De miljoenpoten bezitten per segment 2 paar poten en de antennen zijn klein. De duizendpoten bezitten per segment 1 paar poten en de antennen zijn aanzienlijk groter dan die bij de miljoenpoten.

Beide groepen leven onder vochtige omstandigheden onder bladeren, onder stenen, in rottend hout of in de bodem. Miljoenpoten voeden zich met rottend organisch materiaal, zelden voeden ze zich met insecten e.d.. Duizendpoten zijn zeer actieve jagers op insecten, spinnen, e.d..

Ze hebben van gifklieren voorziene klauwtjes.

Sommige soorten van de klasse der miljoenpoten veroorzaken schade aan planten b.v. in kassen.

Enkele tropische soorten der duizendpoten kunnen de mens een pijnlijke beet bezorgen.

Opruimen van hopen organisch materiaal in en om de woning.

Zo nodig relatieve vochtigheid in de woning omlaag brengen door stoken en ventileren.

In het geval van rieten daken dient het dakbeschot grondig te worden gedicht.