Platformplaagdierbeheersing.nl

ALV

ALV

Vooraankondiging Algemene Leden Vergadering (uitsluitend voor leden).

Wij willen u attenderen op de Algemene Leden Vergadering van PLA..N.
Datum: 22 maart 2018
Locatie en tijd maken wij tijdig bekend
De agenda zal u tijdig worden toegezonden.

Gezien de ontwikkelingen binnen PLA..N. en in de branche rekenen hechten wij grote waarde aan uw aanwezigheid.

Met vriendelijke groeten,
Namens Platform Plaagdierbeheersing Nederland

Rob van Veldhuijzen, voorzitter