Platformplaagdierbeheersing.nl

In memoriam

Ons bereikte het droeve bericht dat ons lid Hans van Hooff, van Zuiveringsbedrijf J. van Hooff V.o.f., na een kortstondig ziekbed is overleden.
Hans werd slechts 38 jaar.
Op en top vakman, die het ongedierte bestrijden in het bloed zat.
Zijn opa heeft in 1964 het bedrijf Zuiveringsbedrijf J. van Hooff  opgericht.
Het bestuur en de leden van PLA..N. wensen zijn naasten veel sterkte toe met het verlies van Hans.

Home