Platformplaagdierbeheersing.nl

Home

World Pest Day, 6 juni 2020.
Voorkom overlast van plaagdieren! Samenwerken is de oplossing.
Op 6 juni 2020 is het World Pest Day, ofwel de internationale dag van het plaagdier!
Dierplagen kunnen ziekten met zich meedragen en vormen daarmee een risico voor de volksgezondheid en veterinaire gezondheid. Daarnaast kunnen dierplagen leiden tot een slechte hygiëne en economische schade veroorzaken. Dit jaar vragen wij hier aandacht voor op World Pest Day. Juist in deze tijd helpen wij u graag om de gezondheidsrisico’s en schade te voorkomen. Voorkom samen overlast van plaagdieren.
Het KAD, NVPB, PLA..N. en PCN waren van plan om dit jaar voor de tweede keer een bijeenkomst te organiseren ter ere van de World Pest Day, met als thema “Maak de leefomgeving plaagdierproef!”. Helaas kon de bijeenkomst vanwege de huidige situatie niet doorgaan. Dit betekent niet dat we deze dag zomaar voorbij willen laten gaan.
De combinatie van klimaatverandering (zachte winters), de huidige inrichting van de openbare ruimte en veranderend menselijk gedrag zijn dé ingrediënten voor de ontwikkeling van plagen. Regelmatig verschijnen er geluiden in de media over toenemende overlast door ratten, maar ook over andere plagen, zoals de Eikenprocessierups.
Juist in deze tijd is extra duidelijk geworden dat we hygiëne-eisen serieus moeten nemen. Daarin heeft iedereen een eigen verantwoordelijkheid. Met burgers, ondernemers en de overheid samen kunnen we plaagdieren beheersen, waarbij de inzet monitoring en preventie is, en zo de risico’s voor de volksgezondheid beperken.
Plaagdiermanagementbedrijven zijn experts op het gebied van plaagdierbeheersing en kunnen gemeentes, bedrijven en particulieren helpen om de overlast te voorkomen. Maar we kunnen dat niet alleen en gaan hierover graag met u in gesprek zodat we gezamenlijk de problemen kunnen oplossen!
U kunt ons vinden via:
NVPB (Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven): www.nvpb.org
KAD (Kennis- en Adviescentrum Dierplagen): www.KAD.nl
PCN (Pest Control News): www.pestcontrolnews.com/dutch/
PLA..N.Platform Plaagdierbeheersing Nederland): www.platformplaagdierbeheersing.nl

Home