Platformplaagdierbeheersing.nl

“Het is wespentijd”

Wespen zijn er in vele soorten. Meestal hebben we te maken met de Franse-, de Duitse wesp, de gewone wesp of de Hoornaar.
Nu het warm is en wij meer en vaker buiten zijn, zien wij de wespennesten eerder, daarnaast gaat, door de hoge temperaturen, de ontwikkeling van het volk nu razendsnel, waardoor het druk vliegverkeer is bij het nest.
De koningin is volop aan de leg. De werksters bouwen het nest uit, verzorgen het raat, halen voedsel voor de larven, geven de larven te eten en verdedigen het nest tegen indringers.
Mannetjes worden in augustus geboren, zij die eerder geboren worden lopen het risico te worden doodgemaakt door de werksters. De mannen houden de invliegopening bezet en werken niet mee aan het proces………..
Als de darren geboren zijn en de jonge koninginnen te ontwikkeling zijn gekomen maken zij een bruidsvlucht en zijn de jonge koninginnen voor 2017 bevrucht.
Daarna stopt de oude koningin met leggen en stopt het hele proces in het nest. Wespen komen echter nog voor tot september, oktober is geen uitzondering en zelfs in november komen er nog meldingen binnen van wespennesten.
Alles behalve de jonge koninginnen sterven een natuurlijke dood.
De jonge koninginnen zoeken een beschermde plek op om te overwinteren.
Zij “hangen zich op” met hun kakenstelsel en gooien dit op slot. Zo gebruiken zij hiervoor geen energie.
In het voorjaar komen de jonge koninginnen weer tevoorschijn en begint het proces van voren af aan.

Home