Platformplaagdierbeheersing.nl

Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen

Personeel dat betrokken is bij Gevaarlijke Stoffen, dient een opleiding te krijgen.
Expeditie, magazijn, chauffeur.Gevaarlijke stoffen
Dit geld ook voor de vrijstellingen ADR 1.1.3.6. (beperkte hoeveelheden)

U valt bij de oplag van Gevaarlijke stoffen onder:
1) CPR 15-1 of CPR 15-3, deze tot herziening of tekortkoming(en) dan:
2) PGS richtlijn (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen)
Document van >80 pagina’s
3) Brand- arbeids- en milieuveiligheid

Meer weten over de oplag van Gevaarlijke stoffen?
http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS15.html

Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid

In deze publicatie zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Voor de bepaling van het vereiste beschermingsniveau is uitgegaan van de huidige stand der techniek die geldt voor de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen, brandbestrijdingssystemen en arbeidsmiddelen.

In december 2011 is een nieuwe versie van PGS 15 verschenen. Dit was een gedeeltelijke actualisatie waarbij de PGS op de meest urgente punten is aangepast (o.a. het integreren van alle errata). Bovendien is er een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd: ‘Voorzieningen voor de tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen’.

In december 2012 is er een aanpassing op het document uit 2011 verschenen. Hierin zijn een aantal foutjes hersteld. Dit document is gepubliceerd als PGS 15:2011 versie 1.1 (december 2012).

In het document ‘Lijst met wijzigingen PGS 15:2011’ (onder het kopje ‘achtergrondinformatie’) zijn in hoofdlijnen de wijzigingen opgenomen t.o.v. de versie uit 2005.

PGS 15 uit 2005 is een herziening en samenvoeging van CPR 15-1 t/m 15-3 waarmee invulling is gegeven aan het voornemen van de rijksoverheid regelgeving te herijken en tegenstrijdige regelgeving te voorkomen.