Platformplaagdierbeheersing.nl

EKO1000-val wreed voor muizen/ratten?

EKO1000-val te wreed voor muizen en ratten?

2 december 2020

Meer dan een jaar geleden vroegen wij in een brief aan de overheid om opheldering over het gebruik van de EKO1000-val en de bijbehorende vloeistof EKOFIX100. Dit goedje staat niet geregistreerd en is daarom een niet-toegelaten biocide (gif) in Nederland. Wat wij als Dierenbescherming erger vinden, is de onduidelijkheid over de impact van dit middel op muizen- en ratten, en mogelijk dierenleed dat de muizen- en rattenval veroorzaakt. Dankzij Kamervragen van D66 krijgen wij nu eindelijk antwoord van minister Schouten. Hierin geeft ze aan de WUR (Wageningen University & Research) opdracht te hebben gegeven de EKO1000-val nader te onderzoeken.

Claim producent lijkt niet te kloppen

We ontvingen al enige tijd verontrustende berichten van mensen die zich zorgen maken over deze vallen en de daarbij behorende vloeistof. Men gaf aan dat dieren die in de EKO1000-val belanden helemaal niet bedwelmd raken, zoals de producent claimt, maar minuten- en soms zelfs urenlang rondzwemmen voordat zij verdrinken. Als de bak al redelijk vol zit, zouden dieren pas na een aantal dagen sterven. Door de kou, honger en uitputting, omdat ze niet verdrinken maar hun lot afwachten op een opeenstapeling van dode muizen en ratten.

Dit is een voorbeeld van zo’n EKO1000-val.

Wetgeving is ontoereikend en staat veel dierenleed toe

Dat er muizen en ratten worden gedood omdat men overlast ervaart, is soms onvermijdelijk. Echter, dit toestaan zonder goede kaders waarmee dierenleed zo veel mogelijk wordt voorkomen, vinden wij ontoelaatbaar. Op dit moment zijn de huidige wettelijke kaders ver onder de maat. Bij de toelating van chemische bestrijdingsmiddelen wordt niet getoetst wat de impact is op het welzijn van dieren, waardoor producten met gif worden verkocht die een urenlange doodstrijd tot gevolg hebben. Het ‘onnodig lijden’-kader dat bij de toelating van stoffen wordt gehanteerd, eindigt blijkbaar altijd met de inschatting dat dit ‘nodig’ leed betreft.

Niet alleen gif, ook mechanische middelen zorgen voor veel dierenleed. Op de markt komen we bijzonder veel misstanden tegen. Zo zijn er middelen waarvan verkoop is toegestaan, maar die verboden zijn om te gebruiken (zoals lijmplaten). Daarnaast wordt de impact van middelen meestal niet getoetst op dierenwelzijn. Het gevolg: halfslachtige klemmen waarin muizen en ratten niet gedood worden, maar urenlang worstelen om vrij te komen, met de dood tot gevolg.

Ratten en muizen lijden soms uren- of dagenlang voordat ze overlijden in vallen, op planken of andere vang- en dodingsmiddelen (die vaak niet eens gebruikt mogen worden, maar wel te koop zijn).

 

Voorafgaand aan de nieuwe Wet natuurbescherming in 2016 hebben wij Kamerleden hierop gewezen en gevraagd om heldere toelatingskaders voor mechanische middelen. Helaas heeft dit toen niet geleid tot goede richtlijnen. Wij blijven hier echter voor pleiten en gaan er vanuit dat onze volharding ertoe zal leiden dat in de toekomst enkel dodelijke middelen worden ingezet wanneer dit absoluut noodzakelijk is én deze middelen zo min mogelijk impact hebben op het te doden dier.

Home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.