Platformplaagdierbeheersing.nl

Eerste reactie faillisement KAD

Eerste reactie faillisement KAD

Korte reactie PLA..N. en NVPB op faillissement KAD
3 augustus 2023

Ons bereikte het bericht dat het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) op 1 augustus 2023 failliet is verklaard en dat een curator is aangesteld. Het KAD vervult een belangrijke rol in het kader van voorlichting, advies, opleidingen, determinaties en onderzoek op het gebied van plaagdieren. Uiteraard betreuren wij het faillissement ten zeerste. Meer informatie over de faillissementsuitspraak en de curator is hier terug te vinden.

Voor vragen op het gebied van plaagdierbeheersing kunt u terecht bij de Nederlandse brancheverenigingen voor plaagdiermanagementbedrijven:

·    Platform Plaagdierbeheersing Nederland (PLA..N.): www.platformplaagdierbeheersing.nl

·    Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB): www.nvpb.org

Naast het KAD zijn in Nederland andere marktpartijen actief die opleidingen aanbieden tot bestrijdingstechnicus en die een breed aanbod van nascholingen aanbieden. Voor vragen over het opleidingsaanbod kunt u terecht bij:

·    SPA groep: www.spa-bv.nl

·    Killgerm trainingen: https://training.killgerm.nl

·    Lestrix: https://lestrix.nl 

Op dit moment hebben wij nog geen informatie over de verdere gang van zaken met betrekking tot het faillissement en een eventuele doorstart van (bepaal)de activiteiten van het KAD. Wanneer hierover meer bekend is, zullen wij hierover nader berichten.

 

Kennis en adviescentrum Dierplagen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.