Platformplaagdierbeheersing.nl

Duurzame en effectieve knaagdierbeheersing

Duurzame en effectieve knaagdierbeheersing

Lees hier het volledige rapport: 2020191803.1+Rapport+RIVM+Duurzame+en+effectieve+knaagdierbeheersing (1)

Verkennend onderzoek effectiviteit en optimalisatie geïntegreerde
knaagdierbeheersing
Ratten en muizen veroorzaken gezondheidsproblemen, economische
schade en overlast. In het verleden zijn ze vooral met chemische
middelen bestreden, maar die zijn voor de mens, andere zoogdieren en
vogels zeer giftig. Sinds 1 januari 2017 is IPM, oftewel Integrated Pest
Management, verplicht bij de bestrijding van ratten buiten gebouwen.
Het doel van dit beleid is bepaalde chemische middelen
(anticoagulantia) zo min mogelijk in te zetten door ratten- en
muizenplagen zo veel mogelijk te voorkomen. Als preventieve
maatregelen niet genoeg werken, horen eerst mechanische producten
zoals klapvallen worden ingezet. Pas daarna mogen, indien nodig, de
dieren worden bestreden met anticoagulantia. Om die middelen buiten
te mogen gebruiken is een opleiding én een certificaat nodig.
Rond 2023 wordt deze aanpak ook verplicht voor de bestrijding van
ratten én muizen binnen gebouwen. Voor particulieren blijven na 2023
naar verwachting wel andere chemische bestrijdingsmiddelen tegen
muizen beschikbaar, zonder de genoemde IPM-verplichtingen.
Vanwege de uitbreiding van de IPM-aanpak beschrijft het RIVM
knelpunten en mogelijke oplossingen om dit beleid voor knaagdieren zo
goed mogelijk te laten werken.
Een van de genoemde knelpunten is onduidelijkheid over de rollen en
verantwoordelijkheden van de overheidspartijen. Bij het knaagdierbeleid
zijn vier ministeries betrokken (Infrastructuur, Landbouw,
Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken). Ook hebben provincies en
gemeenten een rol. Meer duidelijkheid is nodig wie de regie heeft over
welke maatregel.
Om overlast te voorkomen is het belangrijk dat huizen, gebouwen,
bedrijven en de ruimte eromheen schoon blijven. Dan is er geen voedsel
voor ratten en muizen. Dit is vooral ’s nachts belangrijk, omdat
knaagdieren juist dan actief zijn. Voorlichting kan helpen, net als een
goed afvalbeleid (geen plastic zakken gebruiken maar afgesloten
containers) en een doordachte ruimtelijke inrichting (geen plaatsen waar
ratten zich kunnen nestelen).
Kernwoorden: anticoagulantia, doorvergiftiging, geïntegreerde
knaagdierbeheersing, IPM, muizenplaag, preventie, resistentie,
rattenplaag, rodenticiden.

Home

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

twintig − 13 =