Platformplaagdierbeheersing.nl

Dakconstructie

Dakconstructie

Een dakconstructie is een samenstelling van balken van hout, staal, gewapend beton of voorgespannen beton, platen van gewapend beton of andere materialen, zonder de dakbedekking, die samen sterk genoeg zijn om alle belastingen zoals eigen gewicht, sneeuw, wind te kunnen dragen, zonder dat de constructie bezwijkt.

Spant
Het spant heeft in de bouwkunde als functie het dragen van de dakconstructie, inclusief de daarop uitgeoefende belasting van dakbedekking, sneeuw, wind en dergelijke. Het brengt het totaal van deze krachten, inclusief het eigen gewicht verticaal over op de eronder aanwezige constructie van het gebouw. Meestal zijn dit dragende muren of een borstwering van een zolder waarop de muurplaat zit verankerd.
Dakconstructie

 

 

 

 

houten steekspant:
A=zolderbalklaag, B=hanebalk of trekplaat, C=spantbeen, D=makelaar, G=muurplaat, H=nokgording
Trekplaten
Trekplaten bij het Hollands spant zijn twee planken aan weerszijden van de spantbenen. Deze verbinden de spantbenen met de makelaar en voorkomen het doorbuigen van de spantbenen.

Gording

Een gording is een houten balk of ligger aangebracht in de lengterichting van kap of dak, de twee korte zijden zijn evenwijdig aan het te dragen dakvlak.

Gordingen dienen voor het dragen van de dakhuid, bestaande uit dakbeschot met de dakbedekking en verdere belastingen zoals wind en sneeuw. Gordingen lopen van spant tot spant of van spant tot muur of andere oplegpunten. Bij houten kappen is de onderlinge afstand van de gordingen zo’n 110 tot 150 cm.

De zwaarte (afmeting) en onderlinge afstand wordt bepaald door middel van een berekening, die meestal door een constructeur wordt uitgevoerd. De optredende krachten worden bij de opleg overgebracht op de onderliggende constructie.

De naam wordt gebruikt bij zowel houten als stalen dakconstructies.

Wilt u meer weten over kapconstructies en daken:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Dak

Dakconstructie