Platformplaagdierbeheersing.nl

2e Lockdown

Ondanks de tweede lockdown kan de plaagdierbestrijding gewoon doorgaan vanwege het belang voor de volksgezondheid.

Tijdens de eerste lockdown is er door de overheid een lijst gemaakt van cruciale beroepen, die gewoon door konden gaan met hun werkzaamheden. Omdat de plaagdierbedrijven toen niet genoemd werden, heeft eerst PLA..N. en later de plaagdiersector gezamenlijk een brief naar de overheid gestuurd met het verzoek om de plaagdiersector op de lijst van cruciale beroepen te plaatsen. De overheid heeft toen geantwoord (zie bijgesloten brief van 17 april 2020) dat de lijst van cruciale beroepen niet aangepast zou gaan worden, maar gelijktijdig aangegeven dat:

– de overheid onderkent ‘… dat juist ten tijde van een gezondheidscrisis het van belang is dat plaagdierbeheersing zo veel mogelijk wordt voortgezet. …’

– de overheid schrijft ‘… vanuit de crisisorganisatie wordt aangegeven dat de lijst met cruciale beroepen niet alomvattend is en ruim moet worden geïnterpreteerd. …’
en
‘… om in lijn met deze ruime interpretatie te handelen zodat de plaagdierbeheersing zoals u in uw brief beschrijft doorgang kan vinden. Waarbij vanzelfsprekend de landelijk maatregelen en de voorzorgmaatregelen voorgeschreven op grond van adviezen van het RIVM gelden.

Vooruit lopend op de huidige tweede lockdown heeft PLA..N. op 2 november 2020 een tweede poging (zie bijgesloten emailbericht) gedaan om de lijst van cruciale beroepen formeel aangepast te krijgen, maar de overheid heeft geantwoord (zie bijgesloten emailbericht van 4 december 2020) hier geen prioriteit aan te geven en hierbij verwezen naar de hun eerdere brief van 17 april 2020.

Voor de zekerheid is het wellicht aan te raden om de brief van 17 april 2020 beschikbaar te hebben op je telefoon ed. voor het geval je met vragen hierover te maken krijgt.

We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Mocht je toch nog vragen hebben, dan horen we dat graag.

Met vriendelijke groeten,

Namens PLA..N.
Frits van der Zweep

secretariaat@platformplaagdierbeheersing.nl

www.platformplaagdierbeheersing.nl

Home