Platformplaagdierbeheersing.nl

Corona info

Op deze pagina treft u informatie over Corona.
Doe er uw voordeel mee.
Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met ons secretariaat, Frits van der Zweep.

Volg onze berichten ook op de sociale media.
Facebook, Twitter, LinkedIn en Instrgram

BELANGRIJKE INFORMATIE

COULANCEREGELING VERLENGING PASJES
VERVALT PER 1 MEI 2021

Voor het behalen van nascholingspunten ter verlenging van het Nederlands vakbekwaamheidsdiploma “Bestrijdingstechnicus Plaagdieren en Houtaantastende Organismen” heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) sinds het begin van de coronacrisis een zekere coulance betracht. Dit “corona-uitstel” werd toegekend aan personen die door onvoorziene omstandigheden niet in de gelegenheid waren om voldoende punten te behalen door bv. ziekte, hoog risico voor coronabesmetting of organisatorische redenen.

Graag willen wij u informeren dat de IL&T heeft bevestigd dat deze coulanceregeling per 1 mei 2021 afgelopen zal zijn.

Dit betekent dat personen die niet in het bezit zijn van een geldig vakbekwaamheidsdiploma wettelijk geen biociden meer mogen aankopen of gebruiken.

======================================================

Een juridische onderbouwing om, ondanks de avondklok, toch aan het werk te zijn als plaagdierbestrijder.
Elke situatie is anders.
Kijk altijd of het echt noodzakelijk is om het werk tijdens de avondklok te doen, maar … plaagdierbestrijding is cruciaal uit oogpunt van de volksgezondheid.
opinie.plaagdierbeheersing.avondklok.2021.01.23.1

Voor uw gemak de benodigde formulieren van de Overheid voor de avondklok.
Betreffende de Werkgeversverklaring en Eigen verklaring.
Eigen+verklaring_avondklok

Werkgeversverklaring_avondklok

======================================================

2e lockdown: plaagdierbestrijding gaat door vanwege belang volksgezondheid

Rattenvangers zijn druk in de weer met het vangen van ratten.
Niet vanwege de overlast, maar omdat ze worden getest op het coronavirus.
De Wageningen Universiteit wil onderzoeken of de knaagdieren vatbaar zijn voor het virus én of ze het kunnen overdragen.

https://www.platformplaagdierbeheersing.nl/persberichten-2/

De overheid blijft bij haar eerder ingenomen standpunt
De gezamenlijke actie van de plaagdiersector, waarover wij jullie al eerder informeerden heeft helaas niks extra’s opgeleverd vergeleken met de actie van PLA..N. twee weken eerder.
De overheid blijft bij haar eerder ingenomen standpunt dat de lijst van cruciale beroepen breed geïnterpreteerd moet worden en dat alle beroepen die de maatschappij draaiend houden of voor deze activiteiten onmisbaar zijn tot een cruciaal beroep gerekend kunnen worden. Dat biedt ons inziens de mogelijkheid om plaagdierbeheersing als cruciaal beroep te beschouwen, ondanks dat de overheid onze sector niet specifiek op hun website wil noemen.
Lees van de Overheid, Beantwoording brief dierplaagorganisaties corona (1)

Als rat en/of muis ongestoord kunnen eten
Als rat en/of muis ongestoord kunnen eten in o.a. horecagelegenheden, dat is wat er momenteel op veel locaties gaande is.
Maar het voedselaanbod zal vervolgens afnemen. Wat doe je dan als knaagdier, met redelijke zekerheid opzoek naar een nieuwe voedselbron.
Gaan populaties zich verspreiden? Neemt het aantal nakomelingen af?
Juist nu is Plaagdierbeheersing essentieel. Bij dierziekten neemt de Overheid direct extra maatregelen om plaagdieren te beheersen. Bij corona is het juist geen cruciaal beroep.
Onderwerpen voor onderzoekers, stof om over na te denken. …..

Wie heeft de wijsheid in pacht?
Wat is het effect van de ontwikkeling van insecten en mijten bij de verspreiding van het Corona virus?
Er is meer dan 1.5 meter en handen wassen.
Juist nu is Plaagdierbeheersing essentieel. Bij dierziekten neemt de Overheid direct extra maatregelen om plaagdieren te beheersen. Bij corona is het juist geen cruciaal beroep.
Onderwerpen voor onderzoekers, stof om over na te denken. …..

Oversteken van de Landsgrens
De grens tussen Nederland en Duitsland is vooralsnog gewoon open. Vanaf woensdag 18 maart jl. is de grens tussen Nederland en België gesloten voor niet-essentiële reizen. Het goederen- en dienstenverkeer mag nog wel de grens over maar wordt gecontroleerd en moet beschikken over eenVoor meer informatie hierover kunt ook kijken op de BePMA-website.
Of klik op deze link

COVID-19 en vleermuizen: de feiten op een rij.
Terwijl Nederland en de rest van de wereld hard werkt om de verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen, krijgt de Zoogdiervereniging vaker vragen over of Nederlandse vleermuizen dit coronavirus kunnen verspreiden. Die zorgen zijn echter niet nodig. Bij onze vleermuizen komt het COVID-19 virus niet voor. Lees hier het hele bericht.

Lijst van cruciale sectoren en essentiële diensten in België.

20200403-Brief-IenW-COVID-19-plaagdierbeheersing
(Schrijven aan de Minister voor Wonen en Milieu)

https://www.rivm.nl/
Regelingen Coronavirus
Oproep aan werkgevers doe tijdig loonaangifte
memo maatregelen KPMB certificering ivm coronavirus
KPMB nieuwsbrief nummer 2 maart 2020
Getroffen bedrijven krijgen tot 90 procent van de lonen vergoed
Dit zijn de voorwaarden voor steunregeling loonkosten
20200325_Coronavirus_Vragen_Antwoorden_V1.9
https://www.platformplaagdierbeheersing.nl/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/
https://www.platformplaagdierbeheersing.nl/continuering-van-plaagdierbeheersing/
https://www.platformplaagdierbeheersing.nl/plaagdierbeheersing-crusiaal/
https://www.bureaucicero.nl/nieuws/covid-19-special-overzicht/

Home