Platformplaagdierbeheersing.nl

PLA..N. Tips

Miljoenpoten

Miljoen- en duizendpoten behoren tot verschillende families. Ze behoren tot verschillende orden der klasse Diplopoda en der klasse Chilopoda. De klasse der miljoenpoten (Diplopoda of Millipedes) bestaat uit een tiental… Lees verder

Ongedierte vreet door

Veel mensen hebben vrij rond de feestdagen. Ongedierte eet, knaagt en vreet gewoon altijd door. Veranderlijke boktor (Phymatodes testaceus L.). Zoals de Nederlandse naam van deze boktorsoort reeds aangeeft, komen… Lees verder

Brand

Knaagdieren als ratten en muizen knagen aan bijna alles. Hout, blik, loden pijpen of beton. Het maakt muizen en ratten niet uit. Vooral stallen zijn comfortabele woonplaatsen zonder dat agrarische… Lees verder

Bah uitwerpselen….

Als u het vermoeden hebt dat u overlast heeft van muizen en of ratten is het belangrijk dat u op sporen let. De uitwerpselen kunnen u veel vertellen over het… Lees verder

Water

Voor de mens wordt de minimale behoefte op 1,5 liter per dag ingeschat. De dagelijkse waterbehoefte voor en hond bedraagt 50-60 ml/kg lichaamsgewicht. Dit is ongeveer 2,5 a 3 maal… Lees verder

Determineren

Determineren wil zeggen het soort bepalen. Determineren kan met behulp van een loep of microscoop, aangevuld met sporengidsen en/of determinatietabellen. Op de bijbehorende foto treft u het schadebeeld van de… Lees verder

Flora en Faunawet

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: Dieren: dieren in al hun ontwikkelingsstadia, met uitzondering van eieren; Planten: planten in al hun ontwikkelingsstadia; Producten van dieren:… Lees verder

Vogelvlucht

In vogelvlucht het stappenplan naar IPM-Rattenbeheersing Certificering Home

Tapijtkever

De museumkever of tapijtkever (Anthrenus verbasci) is een kleine tot zeer kleine kever. De dekschilden zijn met grijze, gele en bruine vlekken bedekt. De kever wordt zo’n vijf millimeter lang…. Lees verder

Lapsnuitkever

De gegroefde lapsnuitkever of taxuskever (Otiorhynchus sulcatus). Opmerkelijk is de voortplanting; er zijn vrijwel geen mannetjes en de vrouwtjes planten zich dus maagdelijk voort, dit wordt ook wel parthenogenese genoemd…. Lees verder