Platformplaagdierbeheersing.nl

Persberichten

bruine rat

Persbericht

Het bestuur van brancheorganisatie PLA..N. ontdekte begin mei 2013 dat er toelating was verstrekt voor Rozol Pat’, toelatingsnummer 13974N, werkzame stof chloorfacinon. Het bestuur is oplettend en beschikt over voldoende kennis o.a. op het gebied van biociden. Na intern overleg is besloten hiertegen bezwaar te maken.

Lees verder