Platformplaagdierbeheersing.nl

Buiten gebouwen ratten bestrijden?

Verplichte certificering voor buitengebruik na 1 januari 2017.
De certificering rondom het bestrijden van ratten buiten gebouwen begint vorm te krijgen.
Overheid heeft het IPM-Protocol (NVPB+LTO+PLA..N.) goedgekeurd.
Het Certificatieschema Rattenbeheersing het Interpretatiedocument Rattenbeheersing zijn beschikbaar via de Stichting KPMB.
Certificerende instanties zijn bekend.
Auditorentraining is eind mei afgerond.

Huidige situatie 2016
Als u als bedrijf anticoagulantia om gebouwen wenst toe te passen voor de bestrijding van ratten, dan moet u zich aanmelden bij het IL&T. Nadat u zich heeft gemeld, is het de medewerkers van uw bedrijf toegestaan om de daarvoor toegelaten anticoagulantia buiten gebouwen toe te passen voor de bestrijding van ratten, maar wel op een zorgvuldige wijze, conform de voorschriften van het desbetreffendetoelatingsbesluit van het Ctgb. Dit geldt vanzelfsprekend uitsluitend voor de medewerkers die op grond van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in het bezit zijn van een geldig vakbekwaamheidsbewijs.
Plaatst de melding van uw bedrijf via de meldpagina van de IL&T.
Kies bij rubriek: Risicovolle stoffen en bij soort: Buitengebruik anticoagulantia.

120122 zoogdieren bruine rat (3)

Home