Platformplaagdierbeheersing.nl

Bruine rat

Bruine rat

De bruine rat komt pas sedert begin 18e eeuw voor in Europa.
Het is de meest voorkomende rattensoort in ons land. bruine rat
De kleur van de rat is echter geen kenmerk voor de soort.

De bruine rat komt voor in rioleringsstelsels, onder en in gebouwen met bouwtechnische gebreken en op plaatsen met voortdurend voedselaanbod.

De bestrijding in de riolering is werk van gediplomeerde specialisten: bestrijdingstechnici.

Bestrijdingstechnici volgen de opleiding, gevolgd door een examen en elke vijf jaar na het behalen van het diploma, dient men 100 nascholingspunten te behalen om het diploma te verlengen.

Dit kan door het volgen van jaarlijkse nascholingen, welke ook weer getoetst worden met een examen.