Platformplaagdierbeheersing.nl

Broodkever

Broodkever

De broodkever (Gnatocerus cornutus) is een fijn behaard, bruin kevertje. De kop gaat enigszins schuil onder het borstschild. broodkever
De kever neemt geen voedsel op.
Na de eerste vervellingen zijn de larven veel minder beweeglijk, zij liggen dan c-vormig gekromd in holletjes, welke zij in het voedsel hebben geknaagd. Na 4 vervellingen te hebben doorgemaakt zijn de larven volwassen en ca. 5 mm lang, zij maken dan een cocon van voedseldeeltjes en speeksel. In deze cocon vindt de verpopping plaats. Bij een temperatuur van 18 graden bedraagt de ontwikkelingsduur van de larven ca. 120 dagen. De totale ontwikkelingsduur van ei tot kever is bij 18 graden ongeveer 7 maanden, bij 26/27 graden ongeveer 2 – 2,5 maand. In onverwarmde ruimten kan men op 1 generatie per jaar rekenen. De ontwikkeling staat in de winter vrijwel stil. In verwarmde ruimten treden 2 – 3 generaties per jaar op.

Bij 15 graden of lager staat de ontwikkeling volledig stil.