Platformplaagdierbeheersing.nl

Brand

Brand

Knaagdieren als ratten en muizen knagen aan bijna alles. Hout, blik, loden pijpen of beton. Het maakt muizen en ratten niet uit.brand

Vooral stallen zijn comfortabele woonplaatsen zonder dat agrarische ondernemers dat tijdig in de gaten hebben. Voer- en knaagmaterialen zijn in stallen in overvloed beschikbaar. Voor ratten en muizen zijn elektrische- en computerkabels een genot.
Hierdoor kan al snel kortsluiting en brand kan veroorzaken.

Een direct bewijs dat knaagdieren de daders van branden zijn, is bijna nooit te vinden omdat niet alleen de slachtoffers, maar ook de daders door de brand slachtoffer worden.

Een duidelijke reden om ratten en muizen constant te monitoren en/of te bestrijden.