Platformplaagdierbeheersing.nl

Bosmuizen

De kraaien onder de muizenbosmuis

Bosmuizen zijn verspreid over het gehele land.
Ze komen dus niet alleen maar in bosrijke streken voor.
In de winter zijn ze soms ook te vinden in huizen en schuren.
Ze kunnen schade aanrichten aan producten en materialen.
Kenmerkend voor deze muizen is dat zij voerkistjes of doosjes vaak volslepen met steentjes en dergelijke.
Het is verder niet bekend of ze ook gevaar op kunnen leveren voor de gezondheid van de mens.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze publicatie, neem dan contact op met één van de bestuursleden of een lid van onze brancheorganisatie PLA..N. bij u in de regio.
http://www.platformplaagdierbeheersing.nl/leden/