Platformplaagdierbeheersing.nl

Boete SZW

Hoe krijg je een lagere boete van SZW?

Met ingang van december 2015 is het eenvoudiger geworden om een matiging te krijgen op een boete bij een overtreding op de Arbowetgeving. Maar daar moet het bedrijf wel iets voor doen!

Tot december 2015 was het zo dat een werkgever een matiging op zijn boete kon krijgen als hij kon aantonen dat hij een goede RI&E en plan van aanpak had. Als hij deze had kon hij gebruik maken van de volgende matigingsgronden. Als een werkgever echter geen RI&E en plan van aanpak had vervielen alle volgende matigingsgronden. En als de tweede matigingsgrond niet aanwezig was kon hij geen gebruik maken van de derde matigingsgrond etc etc. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het niet  terecht is dat een werkgever die geen actuele RI&E heeft – maar wel een goed geïmplementeerd arbobeleid heeft met bijvoorbeeld aantoonbaar toezicht en voorlichting – geen aanspraak kan maken op matigingsgronden.

Nieuwe matigingsgronden bij een boete van SZW

De nieuwe wetstekst omschrijft vier situaties die elk afzonderlijk een reden kunnen zijn voor een matiging van de boete van SZW. Elke matigingsgrond weegt voor 25% mee. Deze redenen zijn:

  1. De risico’s van het bedrijf zijn voldoende geïnventariseerd en een veilige werkwijze is ontwikkeld die voldoet aan de vereisten van het bepaalde bij of krachtens de Arbowetgeving.
  2. De noodzakelijke randvoorwaarden zijn gecreëerd voor het toepassen van een veilige werkwijze.
  3. De noodzakelijke instructies zijn adequaat gegeven.
  4. Het toezicht wordt adequaat gehouden.

Wat moet je als bedrijf doen?

Eigenlijk is het heel eenvoudig; zorg dat je een systeem hebt waarbij je deze bovenstaande matigingsgronden kunt aantonen.

  1. Dus zorg ervoor dat je een goede, actuele RI&E hebt en dat je de voorgestelde maatregelen ook uitvoert.
  2. Zorg ervoor dat je randvoorwaarden creëert om veilig en gezond te kunnen werken.
  3. Zorg ervoor dat je (projectspecifieke) instructies aantoonbaar geeft.
  4. Zorg ervoor dat je toezicht houdt en dit aantoonbaar maakt – bijvoorbeeld door werkplekinspecties.

VCA of OHSAS

Als men dus werkt met VCA of OHSAS 18001 is het bovenstaande eenvoudiger aan te tonen. Bij boetes kan een investering in VCA of OHSAS zich dus makkelijk terugverdienen. De Raad van State heeft het hebben van het VCA-certificaat al als een matigingsgrond genoemd.

Gegevens van de auteur zijn bij ons bekend.

Home