Platformplaagdierbeheersing.nl

Bijeenkomst 2019

Het bestuur van PLA..N. nodigt u uit voor de jaarlijkse najaarsbijeenkomst.

Bijeenkomst: “Trots op je werk”
Locatie: Flevonice
Strandgaperweg 20
8256 PZ Biddinghuizen.
Datum: donderdag 21 november 2019

Programma:
13:00 uur: zaal open.
13:30 uur: opening door de dagvoorzitter Bastiaan Meerburg.
14:00 uur: eerste spreker Steve Gould (Engelstalige presentatie, met simultaan vertaling).
14.30 uur: tweede spreker Matthew Benton (Engelstalige presentatie, met simultaan vertaling).
15:00 uur: pauze en bezoek sponsors.
15:30 uur: derde spreker: Jenno Brookman.
16:00 uur: paneldiscussie.
16:30 uur: sluiting bijeenkomst en bezoek sponsors.
17:00 uur: dinerbuffet met aansluitend een uitgebreid dessert.
19:00 uur: einde.
Per PLA..N.-bedrijfslid kunnen 2 medewerkers, na het invullen van het aanmeldformulier,  gratis deelnemen aan de bijeenkomst incl. het dinerbuffet.
Elke volgende medewerker, na het invullen van het aanmeldformulier: € 75,00
Niet-leden maken, na het invullen van het aanmeldformulier, het verschuldigde € 75,- per persoon over op bankrekening:
NL46 RABO 0173 9810 46 t.n.v. Platform Plaagdierbeheersing Nederland, onder vermelding: Bijeenkomst 2019.

Aanmelden voor de Bijeenkomst en dinerbuffet!

2 leden gratis deelname aan bijeenkomst en dinerbuffet. Elke volgende deelnemer: € 75,00 onder vermelding Bijeenkomst 2019

Niet leden maken, na het invullen van het aanmeldformulier, het verschuldigde € 75,- per persoon over op onze bankrekening: NL46 RABO 0173 9810 46 t.n.v. Platform Plaagdierbeheersing Nederland, onder vermelding Bijeenkomst 2019

Met vriendelijke groeten en tot de 21 november in Biddinghuizen

Home