Platformplaagdierbeheersing.nl

Aanmelden

1) Leden  van PLA..N. kunnen zich aanmelden voor de ALV en/of voor de bijeenkomst.
(Noot: leden mogen met 2 personen aan de ALV deelnemen!)
2) Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomst.

2 leden gratis deelname aan BBQ. Elke volgende deelnemer: € 75,00

Niet leden maken, na het invullen van het aanmeldformulier, het verschuldigde € 75,- per persoon over op onze bankrekening: NL46 RABO 0173 9810 46 t.n.v. Platform Plaagdierbeheersing Nederland.

Home