Platformplaagdierbeheersing.nl

Aan de Minister Milieu en Wonen

PER E-MAIL Aan de Minister voor Milieu en Wonen Mevrouw drs. S. van Veldhoven-van der Meer Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

Excellentie,
De uitbraak van het coronavirus raakt ook de uitvoering van plaagdierbeheersing in Nederland en de sectoren die hiervan afhankelijk zijn. Gezamenlijk vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Plaagdierbeheersing is essentieel om de volks- en diergezondheid te beschermen, de voedselveiligheid te waarborgen en van belang voor de algemene hygiëne in de publieke en private ruimte. Op grond van wettelijke eisen worden plaagdierbeheersers in Nederland opgeleid. Daarnaast is voor bepaalde werkzaamheden op het gebied van knaagdierbeheersing een bedrijfscertificering verplicht. Hiermee wordt geborgd dat een professional op basis van de risico’s een afweging maakt om maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om een dierplaag te beheersen. Juist ten tijde van een gezondheidscrisis is het van zwaarwegend belang dat plaagdierbeheersing zo veel mogelijk wordt voorgezet. Eenieder werkzaam in de sector zet zich in om deze taak zo goed mogelijk te vervullen met bijzondere aandacht voor cruciale beroepsgroepen en vitale processen. De werkzaamheden worden ook gecombineerd met de uitvoering van professionele desinfectie.

Lees hier het hele bericht.

Home

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

negentien − 2 =