Platformplaagdierbeheersing.nl

Gediplomeerd of niet?

In het kader van IPM-Rattenbeheersing:
1)
Bestrijden met klemmen; men moet beschikken over de vereiste diploma’s, bestrijdingstechnicus en IPM-Rattenbeheersing.
2)
Bestrijden met biociden; men moet beschikken over de vereiste diploma’s, bestrijdingstechnicus en IPM-Rattenbeheersing.
3)
Monitoren; met non-tox of met een klem, moet men dan ook beschikken over de bovengenoemde diploma’s?
4)
Monitoren; middels software gestuurde systemen, moet men dan ook beschikken over de bovengenoemde diploma’s?
(dus zelfs de dame en/of heer op kantoor zou een bestrijdingstechnicus moeten zijn en IPM moeten hebben?

Noot 1: uitgangspunt is het Certificatieschema Rattenbeheersing; beperken van de hoeveelheid biociden.
Noot 2: monitoren is het wel of niet aantonen van plaagdieren.

Wij horen graag uw mening!

Home