Platformplaagdierbeheersing.nl

10-jarig bestaan PLA..N, vier het mee!

10-jarig bestaan PLA..N, vier het mee!

Dit jaar bestaat Platform Plaagdierbeheersing Nederland 10 jaar!
Op 20 april gaan we dat vieren na de Algemene Ledenvergadering.

Hoe ziet deze feestelijk dag eruit? Natuurlijk op de prachtige locatie Flevo Nice in Biddinghuizen!
De dag start met de Algemene Ledenvergadering en na de lunch komen er tijdens de informatiebijeenkomst ‘Natuurinclusieve plaagdierbeheersing’ diverse sprekers aan bod over wat dit inhoudt en hoe je dit kunt aanpakken.
Ook de laatste spreker is erg interessant want daarin gaat Jan Willem Andriessen (CTGB) vertellen over de ‘Opgebruikregeling Biociden i.v.m. de IPM-aanpak’.

Na alle sprekers is er uiteraard een netwerkborrel waarna we het 10-jarig bestaan vieren met een heerlijke barbecue!
Hieronder staat het volledige programma van de dag.

09:30u Inloop

10:00u aanvang ALV
Welkom van de voorzitter
Vaststellen agenda
Concept notulen
Jaarrede voorzitter

10:15u Financieel verslag 2022
verslag kascommissie

10:45u Verkiezing
Voorstellen kandidaat bestuurslid
Schriftelijke stemming

11:15u PAUZE

11:45u uitslag stemming
11:55u Rondvraag

12:45u voorlichting pensioenen

13:00u Aansluitend Lunch

Informatiebijeenkomst Natuur Inclusieve Plaagdierbeheersing:

14:00u Inloop Bijeenkomst

14:30u Marieke de Cock (RIVM / WUR) gaat het hebben over: Invloed van vergroening op ratten en zoönosen

15:00u Maite van Gerwen (Animo Animalis/ Universiteit Utrecht) gaat het hebben over: Natuur Inclusieve Knaagdierbeheersing

PAUZE

16:00u Peter Traas (Traas Nature Care) gaat het hebben over: Hoe kan ik Natuur Inclusieve plaagdierbeheersing toepassen in de praktijk?

16:30u Jan Willem Andriessen (CTGB) gaat het hebben over: Biociden i.v.m. IPM binnen gebruik

17.00 uur Afsluiting met aansluitend een netwerkborrel.

vanaf ca. 17:30 – BBQ

De gehele dag is gratis toegankelijk voor (aspirant-)leden.
In verband met de logistiek wordt u verzocht om zich per email aan te melden bij het secretariaat via ons aanmeldformulier

Locatie Flevo Nice:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.